Traduceri legalizate Dâmbovița

Traduceri legalizate Dambovita ANAISCONS

DEFINIȚIE TRADUCERI


TRADÚCERE, traduceri, s. f. Acțiunea de a traduce și rezultatul ei; (concr.) scriere cuprinzând o transpunere a unui text dintr-o limbă în alta; traducție. ♦ Interpretare. – V. traduce.
Legalizare traduceri. Definiție termen juridic.

Servicii traduceri ANAISCONS

anaiscons traduceri legalizate medicale dambovita servicii contextual

TRADUCERI ACTE

◉ de stare civilă, de studii
◉ caziere, documente notariale
◉ permise de conducere
◉ sentințe judecătorești
◉ invitații pentru călătorii în străinatate, emigrare, turism
◉ contracte de muncă
◉ declarații de valoare, etc.

anaiscons traduceri legalizate documente comerciale dambovita servicii contextual

TRADUCERI DOCUMENTE COMERCIALE

◉ contracte
◉ documente de import și export
◉ comenzi, facturi
◉ devize, avize
◉ prospecte, rapoarte, declarații
◉ corespondența de afaceri
◉ cataloage, oferte, bilanțuri contabile
◉ procese verbale, etc.

anaiscons traduceri legalizate dambovita servicii contextual

TRADUCERI TEHNICE

◉ cărți de identitate și certificate de înmatriculare pentru autoturisme
◉ specificații tehnice
◉ prospecte
◉ manuale pentru echipamente, întreținere utilaje
◉ telecomunicații, etc.

anaiscons traduceri legalizate medicale dambovita servicii contextual

TRADUCERI MEDICALE

◉ bilete de externare
◉ scrisori medicale
◉ rapoarte medicale
◉ rețete medicale
◉ rapoarte ecograf
◉ prospecte pentru medicamente
sau produse farmaceutice
◉ rezultate biopsii
◉ teste RT-PCR COVID-19, etc.

Despre noi - ANAISCONS - TRADUCERI

DESPRE ANAISCONS - TRADUCERI

Suntem o echipă tânără care însă are extrem de multă experiență și atenție.

Biroul nostru de traduceri are experiență în traduceri și legalizarea acestora în mai toate domeniile de activitate sau acolo unde o traducere se impune.

Oferim o gamă foarte largă de servicii în ceea ce privește domeniul traducerilor, indiferent dacă vorbim despre traduceri simple sau sarcini mai complexe, noi, cei de la Anaiscons încercăm să rămânem fideli motto-ului nostru "Pe limba tuturor" și ne dăm toată silința ca tot procesul cât și rezultatul acestuia să fie unul cât mai simplu și mai concis.

Prin urmare, vă oferim soluții pentru o gamă foarte largă de traducere, traduceri simple sau de specialitate, cât și legalizări.

Tot ceea ce va rămâne de făcut este să intrați în contact cu noi folosind formularul de contact de la finalul acestei pagini și vă promitem că vom găsi împreună cea mai bună soluție pentru toate părțile implicate.

DE CE ANAISCONS?

 

  • Pentru că noi suntem traducători autorizați din 2002 care vă asigură că traducerea va păstra sensul original al textului fără nici un fel de abatere.
  • Pentru că întotdeauna ne-am ridicat la așteptările clientilor noștri, iar competența noastră profesională de traducători se bucura de încrederea lor.
  • Pentru că noi nu avem clienți mici și clienți mari, ci clienți, iar de la fiecare client învățăm ceva.
  • Pentru că suntem flexibli și ne adaptăm întotdeauna cerințelor specifice ale fiecărui proiect în parte.
  • Pentru că avem resursele pentru a efectua traduceri în toate limbile europene și nu numai
  • Pentru că asigurăm, în caz de nevoie și servicii de supralegalizare, servicii de apostilare, servicii notariale, servicii de obținere legalizare sentințe la judecătorie / tribunal sau servicii de legalizare traduceri.

 

Traduceri legalizate Dambovita ANAISCONS

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE SUPRALEGALIZEAZĂ ORIGINALUL URMĂTOARELOR TIPURI DE ACTE:

◉ certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
◉ Certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
◉ Certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
◉ Certificate de cazier judiciar și certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă
◉ Certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice
◉ Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
◉ Actele de studii preuniversitare
◉ Actele de studii superioare
◉ Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini
◉ Adeverințe medicale
◉ Certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
◉ Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale
◉ Adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti

MINISTERUL JUSTITIEI – supralegalizează următoarele tipuri de acte:
◉ Hotărâri judecătoreşti
◉ Actele originale emise de Registrul Comerţului

anaiscons supralegalizare documente

LEGALIZAREA TRADUCERII

CUM SE PROCEDEAZĂ? DEFINIȚIE:


Pentru efectuarea traducerii, dacă aceasta nu este facută de notarul public autorizat în acest scop, traducatorul atestat potrivit legii, care a întocmit traducerea, va semna formularul de certificare a acesteia, iar notarul va legaliza semnătura traducătorului.
Legalizarea semnăturii traducătorului se poate face și după specimenul de semnătură depus la biroul notarului public.

Dacă înscrisul se traduce din limba română într-o limbă straină sau dintr-o limbă straină în altă limbă straină, atât certificarea traducerii, cât și legalizarea semnăturii traducătorului de către notarul public se vor face și în limba straină în care se face traducerea.

Activitatea de legalizare notarială a traducerilor este reglementată de Legea notarilor publici, legea nr. 36/1995

Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în țara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei.

Apostila este în fapt o ştampilă care se aplică pe anumite acte şi prin care se atestă veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului său, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe acest act.

Autoritățile competente să aplice apostila în România sunt următoarele:
CAMERELE NOTARILOR PUBLICI – începând cu 26 noiembrie 2010, aplică Apostila pe actele notariale întocmite de către notarul public cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 36/1995 (înscrisuri autentice, cu dată certă, cu legalizare de semnătură, traduceri legalizate).

INSTITUȚIA PREFECTULUI - APLICĂ APOSTILA
PE ORIGINALUL URMĂTOARELOR TIPURI DE ACTE:

● Certificate de naştere formatul nou, emise după 01.01.1998
● Certificate de căsătorie formatul nou, emise după 01.01.1998
● Certificate de deces formatul nou, emise după 01.01.1998
● Certificate de cazier judiciar si certificate de cazier auto eliberate cu cel mult 6 luni în urmă
● Certificate de rezidenţă fiscală redactate atât în limba română cât şi engleză, eliberate de administraţiile finanţelor publice
● Adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei sau statutul juridic faţă de statul român eliberate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor
● Adeverinţe privind componenţa familiei eliberate de Direcţiile Generale Publice de Evidenţă a Persoanelor
● Actele de studii preuniversitare
● Actele de studii superioare
● Documente ce atestă calitatea de şcolarizat pe teritoriul României, pentru cetăţenii străini
● Certificate de botez/cununie vizate în prealabil de Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
● Certificatele de competenţă ale personalului maritim navigant vizate de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
● Brevete de turism emise de Autoritatea Naţională pentru Turism
● Adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă vizate în prealabil de Casa Naţională de Pensii si alte Drepturi de Asigurări Sociale
● Adeverinţe de calificare în diferite meserii vizate în prealabil de agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, pentru certificatele emise înainte de 1989, respectiv între anii 1990-2003 şi Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti sau Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Bucureşti
TRIBUNAL – aplică Apostila pe următoarele tipuri de acte:
● Hotărâri judecătoreşti
● Actele originale care emană de la un executor judecătoresc
● Actele originale emise de Registrul Comerţului

anaiscons apostila

Infomații utile

Țările semnatare ale Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961,
precum și autoritățile competente să apostileze, din fiecare stat semnatar, se regăsesc pe Aici.

Obținerea documentelor de la Ministerul Învățământului

Adeverințe de autenticitate

Aceste adeverințe atestă corectitudinea/autenticitarea și legalitatea actele de studii pentru plecarea în străinătate, cerute de către Ministerul Educației Naționale, alte universități, firme de recrutare etc.
Aceste adeverințe echivalează studiile efectuate, cerere făcută de către absolvenții din România, iar acesta autenticitate se aplică atunci când statele solicită o supralegalizare a actelor sau apostila de la Haga.

Pentru câte un act de studiu se eliberează câte o adeverință de autenticitate.
Eliberarea adeverinței de autenticitate se face de către titular sau împuternicit cu procură notarială.

Documente studii la Inspectorat

Vă ajutăm cu eliberarea duplicatelor actelor de studii de la Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar, în cazul furtului, pierderii sau distrugerii.

Declarații de valoare de la Ambasada Italiei

Declarația de Valoare este un document scris în limba italiană, ce se eliberează doar de Ambasada Italiei în România și indică valoarea unui act de studii obținut într-un alt sistem de învățământ decât cel italian. Aceasta numai pentru actele de studii emise de Ministerul Educației Naționale din România.

Declarația de Valoare are doar o informativă, dar nu reprezintă o recunoașterea deplină a actelor de studii emise în România.
Pentru această recunoaștere se vor efectua alte proceduri la instituțiile competente italiene pe baza actelor realizate în România.

Vizare documente Minister - ANAISCONS

Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta telefonic, prin email sau folosind formularul de mai jos